Δωρεάν τεχνικές συμβουλές

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Τεχνικός σύμβουλος του γραφείου μας σε θέματα αυτοκινήτου είναι ο κύριος Παπαδάκης Γιώργος.

Μπορείτε να τον συμβουλευτείτε δωρεάν για θέματα υπαιτιότητας τροχαίων ατυχημάτων και σχετικά με ποιο τρόπο πρέπει να ενεργήσετε ούτως ώστε να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία.

Μπορείτε να τον καλέσετε στο τηλέφωνο 28210 98668,

ή να τον συναντήσετε στην πάροδο Κ. Καραμανλή, Λεωφόρος Σούδας, όπισθεν Σουζούκι