Χρήσιμες πληροφορίες για οδηγούς

Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού

Ίσως γνωρίζετε ότι από 1η Μαΐου 2000 ισχύει στον τομέα υλικών ζημιών οχημάτων ο «φιλικός διακανονισμός υλικών ζημιών». Ένα νέο σύστημα σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος δεν χρειάζεται να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική εταιρία του συνυπαίτιου για το ατύχημα προσώπου, αλλά η αποζημίωσή σας θα γίνει από τη δική σας εταιρία.

Με την εφαρμογή του συστήματος αυτού, ο ασφαλισμένος θα αποζημιώνεται πλέον γρηγορότερα αλλά και θα αισθάνεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και σιγουριά για την ασφάλειά του.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος:

 1. Αν υπάρχουν τραυματισμοί καλέστε αμέσως την Αστυνομία.
 2. Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές παρουσιάστε ένα έντυπο φιλικής δήλωσης (το έντυπο αυτό το προμηθεύεστε από την ασφαλιστική σας εταιρία ή τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο) και συμπληρώστε το μαζί με τον άλλο οδηγό. Εάν υπάρχουν και σωματικές βλάβες μην ξεχάσετε να προσθέσετε τα στοιχεία των τραυματισθέντων στο οπισθόφυλλο κάθε φύλλου του Εντύπου. Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση στιλό διαρκείας και πιέστε δυνατά για να είναι ευανάγνωστο το αντίγραφο.
 3. Συμβουλευτείτε το σήμα ασφάλισης, το δίπλωμα οδήγησης ή την πράσινη κάρτα για την απάντηση των ερωτήσεων.
 4. Υποδείξτε με τόξο το αρχικό σημείο σύγκρουσης (παρ. 10 του εντύπου).
 5. Σημειώστε με Χ στα αντίστοιχα για κάθε όχημα τετραγωνίδια για να γίνει σαφές το σχεδιάγραμμα (παρ.12 του εντύπου). Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνιδίων που έχετε συμπληρώσει.
 6. Φτιάξτε το σχεδιάγραμμα του ατυχήματος (παρ. 13 του εντύπου).
 7. Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πάρτε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και απαντήστε στην αντίστοιχη ερώτηση (παρ. 5 του εντύπου).
 8. Μην ξεχάσετε να:
  α) Υπογράψετε και οι δύο οδηγοί.
  β) Κρατήσετε ο κάθε οδηγός από ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του εντύπου.
  γ) Προωθήσετε το έντυπο χωρίς καθυστέρηση στην ασφαλιστική σας εταιρία.

 

Εταιρίες που μετέχουν στον Φ.Δ.

GENERALI HELLAS A.A.E.

ALLIΑΝZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

AIΓAION A.A.E.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

DEMCO INS. L.T.D.

ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ERGO Α.Α.Ε.Ζ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. – ΜΙΝΕΤΤΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. Α.Ε.

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.

NATIONAL UNION-FIRE INS. CO. of PITTSBURGH PA

NP INSURANCE (ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.)

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

PERSONAL INSURANCE ΑΕΓΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.