Διάφορα

Ασφάλιση Διάφορων Κινδύνων

Οι ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζομαι, καλύπτουν επίσης περιπτώσεις όπως:

  • Ταξιδιωτική ασφάλιση είτε σε ετήσια βάση για πολλαπλά ταξίδια, είτε για μεμονωμένα ταξίδια
  • Οδική βοήθεια οχημάτων
  • Αστική ευθύνη ιατρών (Mal practise), άλλων επαγγελματιών όπως λογιστών, φαρμακοποιών και αστική ευθύνη οικογένειας
  • Νομική προστασία
  • Ασφάλιση σκαφών
  • Μεταφορές